Затвореност на Солзав Канал

Затвореност на солзав канал: Проблеми и Третмани

Затвореност на солзав канал, како што се нарекува и дакриоцисториностомија (ДСР), е медицинско сосемјство што се случува кога солзавите патеки што ги преведуваат солзите од окото до носот, се заглавени или блокирани. Оваа состојба предизвикува повеќе проблеми и симптоми, вклучувајќи ги запушувањето на окото, често солзење и можни инфекции.

затвореност на солзав канал

Причини за Затвореност на Солзав Канал

Затвореноста на солзав канал може да се предизвика од повеќе фактори и причини. Една од најчестите причини е структурни аномалии или затнување на солзавите патеки. Други причини може да вклучуваат наследствени фактори, инфекции, алергии или екстремни промени во околната средина. Затнувањето на солзавите патеки предизвикува неправилно одводување на солзите, резултирајќи во нивно зголемување и постојано преливање на окото.

Симптоми и Дијагноза

Затвореноста на солзав канал може да предизвика разни симптоми, кои зависат од степенот на затнувањето. Некои од најчестите симптоми вклучуваат постојано солзење, влажност околу окото, запушување на окото и повремени очни инфекции. Дијагнозата на затвореност на солзав канал се врши од страна на офталмолог, кој ги извршува физикални прегледи и потребни тестови. Прегледот вклучува проверка на проходноста на солзавите патеки и може да се користи боен препарат за откривање на пречки во солзав канал.

Лечење на Затворен на Солзав Канал

Лечењето на солзавиот канал зависи од причината и степенот на затнувањето. Еден од најчестите третмани е дакриоцисториностомијата (ДСР), која претставува хируршка процедура за отварање на нов проток за одвод на солзите. Други методи може да вклучуваат користење на солзави тргачи или цевки за отстранување на загатнувањето. Лекарот ќе го прецени состојбата и ќе препорача најсоодветниот третман за секој поединечен случај.

Заклучок

Затвореноста на солзав канал (ДСР) е проблематична состојба која може да предизвика дискомфорт. Симптомите на загатнувањето вклучуваат често солзење, запушување на окото и можни очни инфекции. Лекувањето може да биде различно, но хируршката процедура ДСР е најчесто применувана. Важно е да се консултирате со офталмолог за точна дијагноза и препорака за третман на вашата состојба.

Ризици и Компликации

Затвореноста на солзав канал, иако обично несериозна состојба, може да предизвика некои ризици и потенцијални компликации. Ако остане не третирана, затвореноста на солзав канал може да доведе до постојано солзење, повторување на очни инфекции и формирање на цисти во подрачјето на солзавата жлезда. Ова може да предизвика непријатности и влијае на квалитетот на живот на пациентот.

Третмани за Затвореност на Солзав Канал

За третирање на затвореноста на солзав канал, најчесто се применува хируршка процедура позната како дакриоцисториностомија (ДСР). Оваа процедура вклучува создавање на нов отвор за протокот на солзите, што овозможува правилно одводување. ДСР е успешна процедура со висок процент на успех и мал број на компликации. Во некои случаи, кога ДСР не е возможна или не е препорачлива, може да се разгледа употребата на солзави тргачи или дренирачки цевчиња.

затвореност на солзав канал

Постоперативна Нега и Прогноза

После дакриоцисториностомијата (ДСР) или други третмани за затвореност на солзав канал, постојат неколку препораки за постоперативна нега. Овие препораки вклучуваат редовно чистење на областа околу окото, примена на препишани капки или маст за превенција на инфекции и спречување на повторна блокада. Барањето на редовни контролни прегледи кај офталмологот е од суштинско значење за да се следи напредокот и за да се упатат потенцијални проблеми.

Заклучок

Затвореноста на солзав канал може да биде непријатна состојба, но соодветните третмани можат да помогнат во отстранување на блокадата и подобрување на одводот на солзите. ДСР е најчесто применуваната процедура со добра успешност и релативно ниски ризици. Важно е да се следат упатствата на лекарот и да се редовно контролира состојбата по третманот.

Scroll to Top